Gizlilik Politikası

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Web Sitesi Bilgilendirme Bildirimi

Veri Sorumlusu:TAŞDENT SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL VE TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Armağanevler Mah. 23 Nisan Cad. Hayır:7/A
(İski Karşısı) Ümraniye / İSTANBUL

Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Sağlık Mevzuatı kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hizmet ve faaliyet amaçlarımızla ilgili olarak sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Hastalarımız için ayrıca hazırlanan hasta PDPA’mızı lütfen okuyunuz.

Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Sözlü ve yazılı kişisel verileriniz Whatsapp üzerinden veya her türlü elektronik ortamdan toplanabilecektir. “Bize ulaşın” kısmındaki formumuzu doldurduğunuzda burada sebebi ile ilgili bir veri toplama faaliyeti yapılacaktır. Kişisel bilgileriniz, muayene verileriniz, sağlık verileriniz, tedavi kayıtlarınız, çeşitli sözlü ve yazılı sözleşmeler, dilekçeler, mülakatlar, davalar veya icra takibinde toplanan her türlü evrak sağlık hizmeti verilmesini gerektiren somut vakanın durumuna göre işlenmektedir. Bu sitede tarafımızca herhangi bir veri işlenmemekte olup, 5651 sayılı yasa kapsamında domain sağlayıcı bilişim firması tarafından log kayıtları (ip numarası, zaman damgası, trafik bilgileri) tutulabilmektedir. Sitemizde çerez kullanımı bulunmamaktadır. Verdiğimiz hizmetler hakkında bilgi vermek için web sitesi adresi, iletişim numarası başvuruda verilmiştir.

Bu verileriniz ister Whatsapp vb. yazma uygulamaları, e-posta, internet, diskler, CD/DVD, hafıza kartları, telefon veya benzeri elektronik veya internet tabanlı cihazlardan toplanabilecek; veya formlar, sözleşmeler, tebligatlar, yargı veya makam kararları gibi otomatik olmayan yöntemler.

Hasta kayıt veritabanı hizmet sağlayıcıları, tıbbi sarf malzeme sağlayıcıları ve çalıştığımız özel hastane veya laboratuvarlar ile KVKK içerisinde yapılan birlik protokolü dahilinde gizlilik taahhütleri alınmaktadır.
koordineli olarak Gönderilen özgeçmişler, iş başvuruları için gerekli olmadan işleme alınmaz. Özgeçmiş havuzu oluşturulması isteniyorsa açık rıza başvurusu yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri:
1. Kimlik ve adres bilgileriniz gibi verileriniz vergilendirme zamanlarına ilişkin mevzuat gereği zorunludur. Ve onların infazı gereklidir.
2. Kliniğimizin sağlık mevzuatından kaynaklanan dosya tutma, bilgileri saklama, bildirme ve yetkili mercilerle paylaşma konusundaki yasal yükümlülükleri gereklidir.
3. Sözleşmenin ifası için gereklidir.
4. Kliniğimizin hak ve alacaklarının korunması, kullanılması ve sağlanması
5. Gerektiğinde onayınızı açıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Verileriniz, KVK madde 4/2’de yazılı esaslar dahilinde ve sağlık mevzuatı kapsamında öngörülen faaliyet kapsamında, hizmetlerden faydalanabilmenizi sağlamak, mevzuatın öngördüğü dosyanın tutulması, bilgilerin saklanması ve raporlanması, vergilendirme amaçlarıyla işlenecektir. ve diğer yükümlülüklere uyun.
Kişisel verileriniz, meşru menfaatlere ilişkin ve açık rıza ile ilgili olarak mevzuatta verilen zaman diliminde bir tespit olmadığı takdirde, yeterli süre tutulduktan sonra imha edilecektir. Dijital veriler geri dönüştürülemeyecek şekilde imha edilecek ve kağıtlar parçalanacaktır. İlgili kişinin derhal elden çıkarılmasını talep etmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Kişisel verilerin saklanması ve saklama süreleri imha politikamızda özenle planlanmıştır. Genelde sözleşme süresi 10 yıl, sanayi hukuku 10 yıl, vergi kayıtları 10 yıl olarak uygulanıyor; ve sağlık karnesi hizmetlerinin sona ermesinden sonra 30 yıl süreyle uygulanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak hasta kayıt ve randevu veri tabanı, gmail, whatsapp gibi e-postalar gibi yurt dışı servislerinin kullanımı sırasında verileriniz istemeden yurt dışına verilebilir. Yurt dışından gelen hastalarımızın bilgileri, ihtiyaç halinde sigorta poliçe işlemleri veya sağlık turizmi işlemleri için yurt dışı adresleri ile paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVK ve diğer yükümlülükler kapsamında, yurt içi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici makamlar, sosyal güvenlik kurumları (SGK), mahkemeler, savcılıklar, idari makamlar hakkında mevzuatta öngörülen durumlara aktarılacaktır. ve diğer resmi makamlar.

Verileri İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız
11 sayılı KVKK kanunu ve diğer geçerli mevzuat kapsamında;
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
– İşlenmiş olası verileriniz hakkında bilgi talep etme
– Kişisel verilerinizin işlenme sebebinin ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi
– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
– Yanlış veya eksik işlenmiş verilerinin düzeltilmesini talep etme
– KVKK öngörülen koşulları dahilinde, verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek
– Verileriniz ne zaman remo olacak

Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak hasta kayıt ve randevu veri tabanı, gmail, whatsapp gibi e-postalar gibi yurt dışı servislerinin kullanımı sırasında verileriniz istemeden yurt dışına verilebilir. Yurt dışından gelen hastalarımızın bilgileri, ihtiyaç halinde sigorta poliçe işlemleri veya sağlık turizmi işlemleri için yurt dışı adresleri ile paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVK ve diğer yükümlülükler kapsamında, yurt içi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici makamlar, sosyal güvenlik kurumları (SGK), mahkemeler, savcılıklar, idari makamlar hakkında mevzuatta öngörülen durumlara aktarılacaktır. ve diğer resmi makamlar.

Verileri İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız
11 sayılı KVKK kanunu ve diğer geçerli mevzuat kapsamında;
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
– İşlenmiş olası verileriniz hakkında bilgi talep etme
– Kişisel verilerinizin işlenme sebebinin ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi
– Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
– Yanlış veya eksik işlenmiş verilerinin düzeltilmesini talep etme
– KVKK öngörülen koşulları dahilinde, verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek
– Verilerinizin ne zaman yok edileceğini veya yok edileceğini, kişisel verilerinizden haberdar olan 3. kişilere bildirilmesini isteme.
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

TALEPLERİNİZİ BELİRTTİĞİNİZ ZAMAN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR VE PROSEDÜRLER
Kişisel verilerinize ilişkin ilgili kişi olarak siz, yukarıda açıklanan haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza ilişkin açıklamaları açık ve anlaşılır bir şekilde Armağanevler Mah. 23 Nisan Cad. Hayır:7/A
(İski Karşısı) Ümraniye / İSTANBUL  ıslak imzalı posta yoluyla. Başvurunuza esas teşkil eden hususların gerekliliği gerekli olabilir ve başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir. Kimlik doğrulaması, sahip olduğumuz kısıtlı bilgileriniz ile yapılacaktır. Başkası için başvuru yapacaksanız, özel yetkili izin belgesi ile başvurmanız gerekir. Başvuru için özel bir başvuru türü yoktur ve web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz. Talebinizi net bir şekilde yazmanız, sağlam ve net bir cevap almanızı sağlayacaktır.

Online randevu almak veya bilgi almak için lütfen formdaki gerekli tüm alanları doldurunuz.

Daha fazlasını öğrenmek için lütfen randevu alınız!

*Şube seçiniz
Mesajınız
  • EN
  • DE
  • RU
  • FA
  • HEB